Danh mục sản phẩm

Gạch Ốp Lát MIKADO

danh mục sản phẩm
Sắp xếp theo
Gạch 30x60 Mikado CECO3611-33%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 30x60 Mikado CECO3611

175.000 đ

260.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado CECO3611 -Loại : A1 -Kích thước: 300x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 30x45 Mikado DM3402-49%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 30x45 Mikado DM3402

115.000 đ

225.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DM3402 -Loại : A1 -Kích thước: 300x450 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x40 Mikado DK2003-33%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 20x40 Mikado DK2003

165.000 đ

245.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DK2003 -Loại : A1 -Kích thước: 200x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x40 Mikado DK2005-33%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 20x40 Mikado DK2005

165.000 đ

245.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DK2005 -Loại : A1 -Kích thước: 200x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x40 Mikado DK2006-33%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 20x40 Mikado DK2006

165.000 đ

245.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DK2006 -Loại : A1 -Kích thước: 200x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x40 Mikado DK2007-33%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 20x40 Mikado DK2007

165.000 đ

245.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DK2007 -Loại : A1 -Kích thước: 200x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x120 Mikado MUX126800-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado MUX126800

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MUX126800 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch Lát Nền 60x120 Mikado MUX126801-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado MUX126801

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MUX126801 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x120 Mikado Cerinco CUX126801-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado Cerinco CUX126801

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado Cerinco CUX126801 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x120 Mikado Cerinco CUX126802-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado Cerinco CUX126802

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado Cerinco CUX126802 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado MLX8001-21%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado MLX8001

230.000 đ

290.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MLX8001 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado CP8829-29%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado CP8829

210.000 đ

295.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado CP8829 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado MH8004-29%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado MH8004

210.000 đ

295.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MH8004 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado MP8838-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado MP8838

215.000 đ

305.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MP8838 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado DIC66001-27%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado DIC66001

230.000 đ

315.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DIC66001 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng Kim Cương -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado M6101-42%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado M6101

125.000 đ

215.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado M6101 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado DIM63001-27%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado DIM63001

230.000 đ

315.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DIM63001 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng Kim Cương -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado MECO6619-35%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado MECO6619

160.000 đ

245.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MECO6619 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 50x50 Mikado MV5502-47%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 50x50 Mikado MV5502

110.000 đ

205.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MV5502 -Loại : A1 -Kích thước: 500x500 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Nhám -Đơn vị tính:  M2
Gạch 50x50 Mikado MV5506-47%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 50x50 Mikado MV5506

110.000 đ

205.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MV5506 -Loại : A1 -Kích thước: 500x500 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Nhám -Đơn vị tính:  M2

TÌM KIẾM THEO

Logo gạch đồng tâm
gạch á mỹ
Thạch Bàn
Tasa
gạch TTC
Bạch Mã
Logo Prime
Logo Mikado
logo Eurotile

Địa chỉ: Tổng sàn mua bán thiết bị vệ sinh của doanh nghiệp Việt

Hotline giải đáp thắc mắc: 0976357818

Email: baogiasi88@gmail.com