Danh mục sản phẩm

Gạch Ốp Lát ĐỒNG TÂM

danh mục sản phẩm
Sắp xếp theo
Gạch 30x60 Đồng Tâm 3060VICTORIA007-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 30x60 Đồng Tâm 3060VICTORIA007

330.000 đ

388.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 3060VICTORIA007 -Loại : A1 -Kích thước: 300x600 mm -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính:  M2
Gạch Ốp Tường 30x60 Đồng Tâm 3060GECKO001-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 30x60 Đồng Tâm 3060GECKO001

275.000 đ

323.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 3060GECKO001 -Loại : A1 -Kích thước: 300x600 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 30x60 Đồng Tâm PHUQUY001-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 30x60 Đồng Tâm PHUQUY001

230.000 đ

270.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm PHUQUY001 -Loại : A1 -Kích thước: 300x600 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 30x60 Đồng Tâm SAHARA010-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 30x60 Đồng Tâm SAHARA010

230.000 đ

270.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm SAHARA010 -Loại : A1 -Kích thước: 300x600 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch Đồng Tâm 2540BAOTHACH001-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Đồng Tâm 2540BAOTHACH001

145.000 đ

169.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 2540BAOTHACH001 -Loại : A1 -Kích thước: 250x400 mm -Chất liệu: Ceramic Men -Đơn vị tính:  M2
Gạch Đồng Tâm 2540TAMDAO001-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 25x40 Đồng Tâm 2540TAMDAO001

145.000 đ

169.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 2540TAMDAO001 -Loại : A1 -Kích thước: 250x400 mm -Chất liệu: Ceramic Men -Đơn vị tính:  M2
Gạch 10x20 Đồng Tâm 1020ROCK003-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 10x20 Đồng Tâm 1020ROCK003

184.000 đ

216.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 1020ROCK003 -Loại : A1 -Kích thước: 100x200 mm -Chất liệu: Ceramic Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 10x20 Đồng Tâm 1020ROCK002-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường 10x20 Đồng Tâm 1020ROCK002

184.000 đ

216.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 1020ROCK002 -Loại : A1 -Kích thước: 100x200 mm -Chất liệu: Ceramic Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 10x20 Đồng Tâm 1020ROCK001-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Tường10x20 Đồng Tâm 1020ROCK001

184.000 đ

216.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 1020ROCK001 -Loại : A1 -Kích thước: 100x200 mm -Chất liệu: Ceramic Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x80 Đồng Tâm 2080WOOD010-16%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 20x80 Đồng Tâm 2080WOOD010

316.000 đ

372.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 2080WOOD010 -Loại : A1 -Kích thước: 200x800 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x80 Đồng Tâm 2080WOOD011-16%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 20x80 Đồng Tâm 2080WOOD011

316.000 đ

372.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 2080WOOD011 -Loại : A1 -Kích thước: 200x800 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 20x80 Đồng Tâm 2080WOOD012-16%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 20x80 Đồng Tâm 2080WOOD012

316.000 đ

372.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 2080WOOD012 -Loại : A1 -Kích thước: 200x800 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 15x60 Đồng Tâm 1560WOOD010-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Ốp Lát 15x60 Đồng Tâm 1560WOOD010

259.000 đ

304.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 1560WOOD010 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch Lát Nền 15x60 Đồng Tâm 1560WOOD011-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x60 Đồng Tâm 1560WOOD011

259.000 đ

304.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 1560WOOD011 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 15x60 Đồng Tâm 1560WOOD012-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x60 Đồng Tâm 1560WOOD012

259.000 đ

304.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 1560WOOD012 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600 mm -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 100x100 Đồng Tâm DB038-NANO-16%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 100x100 Đồng Tâm DB038-NANO

526.000 đ

619.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm DB038-NANO -Loại : A1 -Kích thước: 1000x1000 mm -Hãng sãn xuất: Đồng Tâm - Việt Nam -Chất liệu: Granite Siêu Bóng - Nano -Đơn vị tính:  M2
Gạch 100x100 Đồng Tâm DB016-NANO-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 100x100 Đồng Tâm DB016-NANO

536.000 đ

630.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm DB016-NANO -Loại : A1 -Kích thước: 1000x1000 mm -Hãng sãn xuất: Đồng Tâm - Việt Nam -Chất liệu: Granite Siêu Bóng - Nano -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Đồng Tâm 8080PLATINUM001-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Đồng Tâm 8080PLATINUM001

551.000 đ

648.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 8080PLATINUM001 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Đồng Tâm - Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Đồng Tâm 8080ROME001-H-15%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Đồng Tâm 8080ROME001-H

290.000 đ

340.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 8080ROME001-H -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Đồng Tâm - Việt Nam -Chất liệu: Granite Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch Lát Nền 60x60 Đồng Tâm 8080TONE003

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Đồng Tâm 8080TONE003

Liên hệ

-Mã Sản Phẩm : Đồng Tâm 8080TONE003 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Đồng Tâm - Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính:  M2

TÌM KIẾM THEO

Logo gạch đồng tâm
gạch á mỹ
Thạch Bàn
Tasa
gạch TTC
Bạch Mã
Logo Prime
Logo Mikado
logo Eurotile

Địa chỉ: Tổng sàn mua bán thiết bị vệ sinh của doanh nghiệp Việt

Hotline giải đáp thắc mắc: 0976357818

Email: baogiasi88@gmail.com