Danh mục sản phẩm

Gạch Lát Nền MIKADO

danh mục sản phẩm
Sắp xếp theo
Gạch 60x120 Mikado MUX126800-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado MUX126800

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MUX126800 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch Lát Nền 60x120 Mikado MUX126801-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado MUX126801

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MUX126801 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x120 Mikado Cerinco CUX126801-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado Cerinco CUX126801

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado Cerinco CUX126801 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x120 Mikado Cerinco CUX126802-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Mikado Cerinco CUX126802

350.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado Cerinco CUX126802 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado MLX8001-21%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado MLX8001

230.000 đ

290.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MLX8001 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado CP8829-29%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado CP8829

210.000 đ

295.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado CP8829 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado MH8004-29%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado MH8004

210.000 đ

295.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MH8004 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 80x80 Mikado MP8838-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Mikado MP8838

215.000 đ

305.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MP8838 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado DIC66001-27%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado DIC66001

230.000 đ

315.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DIC66001 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng Kim Cương -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado M6101-42%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado M6101

125.000 đ

215.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado M6101 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Men Mờ -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado DIM63001-27%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado DIM63001

230.000 đ

315.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado DIM63001 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng Kim Cương -Đơn vị tính:  M2
Gạch 60x60 Mikado MECO6619-35%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x60 Mikado MECO6619

160.000 đ

245.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MECO6619 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính:  M2
Gạch 50x50 Mikado MV5502-47%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 50x50 Mikado MV5502

110.000 đ

205.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MV5502 -Loại : A1 -Kích thước: 500x500 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Nhám -Đơn vị tính:  M2
Gạch 50x50 Mikado MV5506-47%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 50x50 Mikado MV5506

110.000 đ

205.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MV5506 -Loại : A1 -Kích thước: 500x500 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Nhám -Đơn vị tính:  M2
Gạch 50x50 Mikado MV5507-47%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 50x50 Mikado MV5507

110.000 đ

205.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MV5507 -Loại : A1 -Kích thước: 500x500 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Nhám -Đơn vị tính:  M2
Gạch 40x40 Mikado MS4085-43%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 40x40 Mikado MS4085

95.000 đ

165.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MS4085 -Loại : A1 -Kích thước: 400x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Mài Cạnh - Men Bóng -Đơn vị tính: Hộp = 6 viên = 0.96M2 
Gạch 40x40 Mikado US4564-43%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 40x40 Mikado US4564

95.000 đ

165.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado US4564 -Loại : A1 -Kích thước: 400x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Mài Cạnh - Men Bóng -Đơn vị tính: Hộp = 6 viên = 0.96M2 
Gạch 40x40 Mikado VS4539-43%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 40x40 Mikado VS4539

95.000 đ

165.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado VS4539 -Loại : A1 -Kích thước: 400x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic Mài Cạnh - Men Bóng -Đơn vị tính: Hộp = 6 viên = 0.96M2 
Gạch 40x40 Mikado 4136-44%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 40x40 Mikado 4136

110.000 đ

195.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado 4136 -Loại : A1 -Kích thước: 400x400 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic - Men Mờ -Đơn vị tính: Hộp = 6 viên = 0.96M2 
Gạch 30x30 Mikado MS329-38%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 30x30 Mikado MS329

140.000 đ

225.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Mikado MS329 -Loại : A1 -Kích thước: 300x300 mm -Hãng sãn xuất: Mikado - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic -Đơn vị tính:  M2

TÌM KIẾM THEO

Logo gạch đồng tâm
gạch á mỹ
Thạch Bàn
Tasa
gạch TTC
Bạch Mã
Logo Prime
Logo Mikado
logo Eurotile

Địa chỉ: Tổng sàn mua bán thiết bị vệ sinh của doanh nghiệp Việt

Hotline giải đáp thắc mắc: 0976357818

Email: baogiasi88@gmail.com