Danh mục sản phẩm

Gạch Lát Nền PRIME

danh mục sản phẩm
Sắp xếp theo
Gạch 60x120 Prime 8334-17%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Prime 8334

520.000 đ

625.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 8334 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch Lát Nền 60x120 Prime 12302-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Prime 12302

490.000 đ

595.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 12302 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 60x120 Prime 27301-20%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Prime 27301

390.000 đ

485.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 27301 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 60x120 Prime DG20801-22%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 60x120 Prime DG20801 Siêu Bóng

490.000 đ

625.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime DG20801 -Loại : A1 -Kích thước: 600x1200 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Porcelain - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 20x40 Prime 9820-20%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 20x120cm Prime 8351-8313-8354-8356-8352

480.000 đ

595.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 8351-8313-8354-8356-8352 -Loại : A1 -Kích thước: 200x1200mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite - Bán Sứ -Đơn vị tính: M2
Gạch 15x80 Prime 20056-23%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x80 Prime 20056

225.000 đ

290.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 20056 -Loại : A1 -Kích thước: 150x800mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic - Men Mờ - Kháng Khuẩn -Đơn vị tính: Hộp = 8v = 0.96…
Gạch Lát Nền 15x80 Prime 20051-31%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x80 Prime 20051

215.000 đ

310.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 20051 -Loại : A1 -Kích thước: 150x800mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic - Men Mờ - Kháng Khuẩn -Đơn vị tính: M2
Gạch Lát Nền 15x80 Prime 20053-31%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x80 Prime 20053

215.000 đ

310.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 20053 -Loại : A1 -Kích thước: 150x800mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic - Men Mờ - Kháng Khuẩn -Đơn vị tính: M2
Gạch 15x80 Prime 20057-31%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x80 Prime 20057

215.000 đ

310.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 20057 -Loại : A1 -Kích thước: 150x800mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Ceramic - Men Mờ - Kháng Khuẩn -Đơn vị tính: M2
Gạch 15x60 Prime 9543-36%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x60 Prime 9543

185.000 đ

285.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 9543 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite - Bán Sứ -Đơn vị tính: M2
Gạch 15x60 Prime 9529-36%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x60 Prime 9529

185.000 đ

285.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 9529 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite - Bán Sứ -Đơn vị tính: M2
Gạch 15x60 Prime 9544-39%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x60 Prime 9544

175.000 đ

285.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 9544 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite - Bán Sứ -Đơn vị tính: M2
Gạch 15x60 Prime 9545-39%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 15x60 Prime 9545

175.000 đ

285.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 9545 -Loại : A1 -Kích thước: 150x600mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite - Bán Sứ -Đơn vị tính: Hộp = 0.96 M2
Gạch 80x80 Prime DG8510-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 Prime DG8510

300.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime DG8510 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 80x80 Prime DG8511-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 Prime DG8511

300.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime DG8511 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 80x80 Prime 8512-29%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 Prime 8512

305.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 8512 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Porcelain - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 80x80 Prime 8513-29%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 Prime 8513

305.000 đ

425.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 8513 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Porcelain - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 60x60 Prime DG9372-32%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 60x60 Prime DG9372

195.000 đ

285.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime DG9372 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Porcelain - Siêu Bóng -Đơn vị tính: M2
Gạch 60x60 Prime 9124-36%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 60x60 Prime 9124

160.000 đ

250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 9124 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Porcelain - Men Mờ -Đơn vị tính: M2
Gạch 60x60 Prime 9125-36%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 60x60 Prime 9125

160.000 đ

250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Prime 9125 -Loại : A1 -Kích thước: 600x600 mm -Hãng sãn xuất: PRIME - Việt Nam -Chất liệu: Porcelain - Men Mờ -Đơn vị tính: M2

TÌM KIẾM THEO

Logo gạch đồng tâm
gạch á mỹ
Thạch Bàn
Tasa
gạch TTC
Bạch Mã
Logo Prime
Logo Mikado
logo Eurotile

Địa chỉ: Tổng sàn mua bán thiết bị vệ sinh của doanh nghiệp Việt

Hotline giải đáp thắc mắc: 0976357818

Email: baogiasi88@gmail.com