Danh mục sản phẩm

Gạch INAX

danh mục sản phẩm
Sắp xếp theo
Gạch inax INAX-355/VIZ-9N-27%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-355/VIZ-9N

575.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-355/VIZ-9N -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-155/POL-B1,B2,B3-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-155/POL-B1,B2,B3

835.000 đ

1.100.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-155/POL-B1,B2,B3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 45x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-1025/POL-B1,B2,B3-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-1025/POL-B1,B2,B3

995.000 đ

1.200.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-1025/POL-B1,B2,B3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 22.5x22.5 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 
Gạch inax INAX-1025/POL-G1,G2,G3-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-1025/POL-G1,G2,G3

995.000 đ

1.200.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-1025/POL-G1,G2,G3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 22.5x22.5 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/BB-1-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/BB-1

875.000 đ

1.250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-1 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/BB-2-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/BB-2

875.000 đ

1.250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-2 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/BB-3-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/BB-3

875.000 đ

1.250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-30B/SB-1-8%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-30B/SB-1

1.245.000 đ

1.350.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-1 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-30B/SB-2-8%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-30B/SB-2

1.245.000 đ

1.350.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-2 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-30B/SB-3-8%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-30B/SB-3

1.245.000 đ

1.350.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-355/EAC-1-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-355/EAC-1

585.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-1 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-355/EAC-2-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-355/EAC-2

585.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-2 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-355/EAC-3-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-355/EAC-3

585.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-355/EAC-4-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-355/EAC-4

585.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-4 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-47/POL-B1,B2,B3-51%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-47/POL-B1,B2,B3

498.000 đ

1.000.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-47/POL-G1,G2,G3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 47x47 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-47/POL-G1,G2,G3-54%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Inax INAX-47/POL-G1,G2,G3

465.000 đ

1.000.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-47/POL-G1,G2,G3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 47x47 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-97/POL-B1,B2,B3-54%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-97/POL-B1,B2,B3

510.000 đ

1.100.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-97/POL-B1,B2,B3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 97x97 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-97/POL-G1,G2,G3-54%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-97/POL-G1,G2,G3

510.000 đ

1.100.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-97/POL-G1,G2,G3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 97x97 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch Inax INAX-255/PPC-209-8%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Thẻ Trang Trí Inax INAX-255/PPC-209

725.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-255/PPC-209 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 95x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/STB-1-32%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/STB-1

785.000 đ

1.150.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/STB-1 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 276x296 mm -Kích thước viên : 154x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2

TÌM KIẾM THEO

Logo gạch đồng tâm
gạch á mỹ
Thạch Bàn
Tasa
gạch TTC
Bạch Mã
Logo Prime
Logo Mikado
logo Eurotile

Địa chỉ: Tổng sàn mua bán thiết bị vệ sinh của doanh nghiệp Việt

Hotline giải đáp thắc mắc: 0976357818

Email: baogiasi88@gmail.com