Danh mục sản phẩm

gạch ốp lát - 1
gạch ốp lát - 2
gạch ốp lát - 3
gạch ốp lát - 1gạch ốp lát - 3gạch ốp lát - 2
Gạch inax INAX-355/VIZ-9N-27%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-355/VIZ-9N

575.000 đ

780.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-355/VIZ-9N -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-155/POL-B1,B2,B3-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-155/POL-B1,B2,B3

835.000 đ

1.100.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-155/POL-B1,B2,B3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 45x45 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-1025/POL-B1,B2,B3-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-1025/POL-B1,B2,B3

995.000 đ

1.200.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-1025/POL-B1,B2,B3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 22.5x22.5 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 
Gạch inax INAX-1025/POL-G1,G2,G3-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-1025/POL-G1,G2,G3

995.000 đ

1.200.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-1025/POL-G1,G2,G3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 22.5x22.5 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/BB-1-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/BB-1

875.000 đ

1.250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-1 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/BB-2-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/BB-2

875.000 đ

1.250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-2 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-20B/BB-3-30%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-20B/BB-3

875.000 đ

1.250.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-3 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch inax INAX-30B/SB-1-8%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Trang Trí Inax INAX-30B/SB-1

1.245.000 đ

1.350.000 đ
-Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-1 -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2
Gạch 80x80 Thạch Bàn FGB80.0081.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn FGB80.0081.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn FGB80.0081.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn FGB80.0112.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn FGB80.0112.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn FGB80.0112.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn FGB80.0211.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn FGB80.0211.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn FGB80.0211.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn TGB80.0083.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn TGB80.0083.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn TGB80.0083.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn TGB80.0221.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn TGB80.0221.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn TGB80.0221.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn TGB80.0222.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn TGB80.0222.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn TGB80.0222.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn TGB80.0223.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn TGB80.0223.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn TGB80.0223.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 Thạch Bàn TGB80.0224.0-18%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch Lát Nền 80x80 Thạch Bàn TGB80.0224.0

265.000 đ

320.000 đ
-Mã Sản Phẩm : Thạch Bàn TGB80.0224.0 -Loại : A1 -Kích thước: 800x800 mm -Hãng sãn xuất: Thạch Bàn - Việt Nam -Chất liệu: Granite Bán Sứ - Bóng -Đơn vị tính: m2
Gạch 80x80 TTC Canary CN88000-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88000

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88000 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88003-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88003

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88003 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88004-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88004

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88004 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88008-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88008

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88008 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88009-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88009

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88009 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88010-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88010

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88010 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88011-26%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88011

245.000 đ

330.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88011 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Gạch 80x80 TTC Canary CN88017-25%

Mua ngay

Xem nhanh

Thêm vào giỏ

Gạch 80x80 TTC Canary CN88017

265.000 đ

350.000 đ
- Mã Sản Phẩm : Canary CN88017 - Loại : A1 - Kích thước viên : 800x800 mm - Hãng sãn xuất: TTC Việt Nam - Chất liệu: Granite Bán Sứ - Siêu Bóng - Đơn…
Logo gạch đồng tâm
gạch á mỹ
Thạch Bàn
Tasa
gạch TTC
Bạch Mã
Logo Prime
Logo Mikado
logo Eurotile

Địa chỉ: Tổng sàn mua bán thiết bị vệ sinh của doanh nghiệp Việt

Hotline giải đáp thắc mắc: 0976357818

Email: baogiasi88@gmail.com